FOTO KATRIN KIRCHNER

Katrin Kirchner.
Foto: Martin Bauernfeind.